#191868, Rough Night Zoe Kravitz 06-16-17 Seiko NM.