#416162, SEGMENT-06-07-BULOVA-COIN V#416162. Price: $49