#555325, V Channel ShowBuzz News: Brenton Thwaites 'Gods of Egypt'.