#697757, SEGMENT-06-01-MANCHESTER-UNITED V#697757.