#895533, Rough Night Ty Burrell 06-16-17 Seiko NM.